©Dance Camera Istanbul

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SEVGİ GÖNÜL KÜLTÜR MERKEZİ

ULUSLARARASI KISA DANS FiLMLERi PROGRAMI

Kürasyon/Curation: Onur Topal-Sümer

6 MAYIS/MAY 2024 – 18:30 MAVA Stüdyo

 1-SHAPES OF AETHER 6’38’’ Austria, 2023

Yönetmen/ Director: Elias Benedikt Choi-Buttinger

Dancer: Weng Teng Choi-Buttinger

Producers: Weng Teng Choi-Buttinger, Elias Benedikt Choi-Buttinger

ENG: “Shapes of Aether” is a dance film that explores the concept of aether through movement language. Aether, also known as the fifth element, is a concept that has been interpreted to be a divine and transformative force that surrounds us. The film presents an ethereal, unseen force that permeates our surroundings and can be captured through the fluid movements of the human form.

TR:“Shapes of Aether”, eter kavramını hareket dili aracılığıyla araştıran bir dans filmi. Beşinci element olarak da bilinen eter, bizi çevreleyen ilahi ve dönüştürücü bir güç olarak yorumlanan bir kavramdır. Film, çevremize nüfuz eden ve insan formunun akıcı hareketleri aracılığıyla yakalanabilecek ruhani, görünmeyen bir gücü sunuyor.

2– PERSIAN SWAN  7’52’’ ABD/USA, 2023

Yönetmen/Director: Tara Ghassemieh; AD

Görüntü Yönetmeni/Director of Photography: Leandro Glory Damasco Jr.

Yapımcı/Production: Tara Ghassemieh, Elle Toussi, Kelly Johnstone; 

IntuiTV and Boom Dia Media

ENG: Follow the first known Iranian-American principal dancer, Tara Ghassemieh, as she uncovers the untold stories of the Iranian National Ballet. Once hailed as the largest ballet company in the Middle East, Ghassemieh pays tribute to the living dancers in this preamble/short.

In JOURNEY, meet principal dancer, Tara Ghassemieh, as she discovers her place within the world of ballet and uncovers a forgotten piece of Iranian history. Next, DISCOVERY is where Ghassemieh learns about a prestigious ballet company that once existed in Iran and the devastating moment it all came to an end. Finally, her TRIBUTE showcases her mastery of the art form of dance through the words of Rumi.

TR: İran Ulusal Balesi’nin anlatılmamış hikayelerini ortaya çıkaran, bilinen ilk İranlı Amerikalı başdansçı Tara Ghassemieh. Bir zamanlar Orta Doğu’nun en büyük bale topluluğu olarak adlandırılanan Ghassemieh, bu filmle yaşayan dansçılara saygı duruşunda bulunuyor.

Bale dünyasında yerini keşfeden ve İran tarihinin unutulmuş bir parçasını ortaya çıkaran başdansçı Tara Ghassemieh ile tanışın. Daha sonra,, Ghassemieh’nin bir zamanlar İran’da var olan prestijli bir bale kumpanyası hakkında bilgi edindiği ve her şeyin sona erdiği yıkıcı an. Son olarak TRIBUTE, Rumi’nin sözleriyle dans sanatındaki ustalığını sergiliyor.

3- A DAY’S WORK – 7’55” ABD/USA, 2022

Yönetmen/Director/Editor:Marta Renzi
Performans: Crespo Rosario, Brooklyn Toli & Alexis Von Maluski

ENG: Three people arrive at a factory with work boots and tin lunch pails. What kind of manufacturing is this? It looks a lot like dance. After a long day’s work, exhausted, they head home. Is this some kind of joke – or just a different kind of hard work?

TR: Üç kişi iş botları ve teneke öğle yemeği kovalarıyla bir fabrikaya gelir. Bu nasıl bir üretim? Dansa çok benziyor. Uzun bir çalışma gününün ardından bitkin bir halde evlerine doğru yola çıkarlar. Bu bir çeşit şaka mı, yoksa sadece farklı türden sıkı bir çalışma mı?

4-SHARED BREATH – 7’52’’ / Canada, 2023

Director: Damian Siqueiros

Choreographer: Roger Sinha

Music: Of Sound Mind and Body

ENG: Shared Breath is a short film inspired by a dance piece of the same name. Four dancers wear square skirt-like structures attached to their waists, symbolizing the socially defined shape of their personal spaces. The characters whirl tirelessly within the beautiful, but restrictive forms, such as modern-day dervishes, and add dynamic curves and flows to the rigid straight lines. Defying distance and absence of touch, striving for contact, they break free eventually, all within one shared breath.

The film is a soul-stirring reminder of our essential need for touch and connection. Created by an extraordinary artistic team, Shared Breath features Roger Sinha’s daring choreography, Damian Siqueiros exquisite visual universe, and original music composed and performed by Of Sound, Body and Mind, including Tim Brady on electric guitar, Helmut Lipsky on violin, and Shawn Mativestsky on Indian tabla and percussion.

TR: “Paylaşılan Nefes” aynı isimli bir dans performansindan esinlenen bir kısa filmdir. Dört dansçı, kişisel alanlarının sosyal olarak tanımlanmış şeklini simgeleyen, bellerine tutturulmuş kare etek benzeri yapılar giyiyor. Karakterler, günümüzün dervişleri gibi güzel ama kısıtlayıcı formların içinde yorulmadan dönüyor ve katı düz çizgilere dinamik kıvrımlar ve akışlar ekliyor. Mesafeye ve dokunma yokluğuna meydan okuyarak, temas kurmaya çabalayarak, sonunda tek bir ortak nefesle özgürleşirler.

Film, temel dokunma ve bağlantı kurma ihtiyacımızın heyecan verici bir hatırlatıcısıdır. Olağanüstü bir sanatsal ekip tarafından yaratılan Shared Breath’te Roger Sinha’nın cesur koreografisi, Damian Siqueiros’un muhteşem görsel evreni ve elektro gitarda Tim Brady, kemanda Helmut Lipsky ve Shawn Mativestsky’nin de aralarında bulunduğu Of Sound, Body and Mind tarafından bestelenip icra edilen orijinal müzik yer alıyor. Hint tablası ve perküsyonu üzerine.

5-COSMOCEPTION 8’21’’ Türkiye, 2021

Yönetmen/Director: Aslı Öztürk, Gizem Aksu, Melissa Ugolini

Performans/Performers: Beril Şenöz, Büşra Firidin, Ezgi Yaren Karademir, Gizem Aksu, Suzan Alev

Müzik/Music: Ah! Kosmos

Ortak Yapım/In partnership: MBD + Karma LAB + Heimatlos 

ENG: This experimental short dance movie is based on a journey of 5 women from Istanbul to discover deeper layers of their city, Istanbul in order to tune with the archaic and organic relationship between micro-cosmos of their body and macro-cosmos of their city, geography. Within historical, symbolic and elemental meaning of an aqueduct, Mağlova; 

they find different ways of exploring and embodying their empowerment; their female

energies. As they get closer to the natural forces within and beyond, they gather and get power to come out of the plastic cocoons; which refer to political suffocation, expectations and restrictions of public morality. Cosmoception may be the collective sensations when female energies are awakened and touch to the various layers of body, mind, soul, and city.

TR:  Bu deneysel kısa dans filmi, İstanbul’da, şehrin derin katmanlarını keşfetmek için yola

çıkan 5 kadının hikayesine dayanmaktadır. Bu yolculuk, bedenlerinin mikro-kozmosu ile

şehrin makro-kozmosu arasındaki eski ve organik ilişkiyi keşfetmek amacıyla gerçekleştirilir.

Tarihsel, sembolik ve öğretici anlamıyla bir su kemeri olan Mağlova Kemeri aracılığıyla

kadınlar güçlerini keşfetmenin ve bedenlerindeki dişil enerjileri somutlaştırmanın farklı

yollarını bulurlar. Doğal güçlere daha da yaklaştıkça, kendi içlerinde ve kendilerinin

ötesinde bulunan güçleri toplarlar ve plastik kozalarından çıkmak için ihtiyaçları olan

kuvveti bulurlar. Sıkıştıkları yapay kozalardan yaşanan bu özgürleşme, siyasi baskı,

beklentiler ve kamusal ahlakın kısıtlamalarına atıfta bulunur. Cosmoception belki de, dişil enerjiler uyandığında ortaya çıkan beden, zihin ve ruh bütünlüğününün şehirin çeşitli katmanlarına dokunmasıyla meydana gelen kolektif duyumlar bütünüdür.

Creators

Asli Öztürk

Gizem Aksu

Melissa Ugolini

Performers

Beril Şenöz

Büşra Firidin

Ezgi Yaren Karademir

Gizem Aksu

Suzan Alev

Original Music

Ah! Kosmos

Camera

Muhtar Pattabanoğlu

Camera Assistant 

Samet Avcı

Styling & Props

Selen Hayal

Location Sound Mixer

Metin Bozkurt

Production Manager

Mihran Tomasyan

Production Assistant 

Selim Cizdan

Catering 

Gizem Akhan

Accommodation 

Cemal Nadir Tekel 

Editing

Asli Öztürk

Dilek Aydın

Sound Design & Mix

Başak Günak

Behind the Scenes

Mustafa Erdoğan

Special Thanks to

Aakash Odedra, Ali Robertson, Courtney Beadle, Melih Kıraç, Selim’in Annesi, Filmarka,

Özgür Mısral, Yücel Kurtul, 

This project is the result of a collaboration between

Akashodedra Company + Cıplak Ayaklar Kumpanyası 

Cosmoception Research Project is Supported by

British Council 

Lottery 

In partnership with

MBD + Karma LAB + Heimatlos 

© 2021 www.aakashodedra.com  www.ciplakayaklar.com 

6-THICK SKIN  2’31’’ Kolombiya/Colombia, Laura Steiner, 2023

Yönetmen/Director: Laura Steiner

ENG: To be able to live in Bogotá, you need a skin that can adapt, that can turn reptilian when it doesn’t stop raining for weeks and that can go soft when the woman in the corner shop gives you a free morning coffee. Thick Skin is a dance film that takes the viewer through the Colombian capital high above the Andes with stylized movement that speaks of life in the bustling city.

TR: Bogotá’da yaşayabilmek için uyum sağlayabilen, haftalarca yağmur durmadığında sürüngene dönüşebilen ve köşedeki dükkandaki kadın size bedava sabah kahvesi verdiğinde yumuşayabilen bir cilde ihtiyacınız var. Thick Skin, izleyiciyi And Dağları’nın yukarısındaki Kolombiya başkentine, hareketli şehirdeki yaşamı anlatan stilize hareketlerle götüren bir dans filmi.

7-OMEN 10’06’’’ ABD/USA, 2021

Yönetmen/ Director: Harlan Taney, Justin Clifton, Blake McCord

Yazar & Writer: Elisa Venezia

Harlan Taney, Elisa Venezia

Dansçılar / Performers: Myra Popejoy, Joanie Garcia, Elisa Venezia, Carrie Reynolds, Abby, Isabelle Dove Robinson

ENG: Through dance and movement, OMEN tells the story of one woman’s exploration of bravery and perseverance, intimately following her as she takes risks and overcomes fears. The film tells the story of our shared interdependence – and the beauty of surrendering to the unknown. OMEN was shot in the Grand Canyon National Park by award-winning filmmakers Harlan Taney, Justin Clifton, and Blake McCord of Sandcast Media. OMEN is a 10 minute dance film with a 17 min. companion documentary film.

TR: OMEN, dans ve hareket yoluyla bir kadının cesaret ve azmi keşfetmesinin öyküsünü anlatıyor; risk alırken ve korkuların üstesinden gelirken onu yakından takip ediyor. Film, ortak bağımlılığımızın ve bilinmeyene teslim olmanın güzelliğini anlatıyor. OMEN, Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nda ödüllü film yapımcıları Harlan Taney, Justin Clifton ve Sandcast Media’dan Blake McCord tarafından çekildi. OMEN, 17 dakikalık 10 dakikalık bir dans filmidir. eşlik eden belgesel film.

8-INVISIBLE BUT PERSIVABLE YET UNSPEAKABLE 6’32” Türkiye, 2023

Yönetmen/Director/Koreograf/Choreography: Zeynep Demirhan, Can Durucan, Yiğit İlkkutlu, Şiva Canbazoğlu

ENG: Invisible but perceivable yet unspeakable is a philosophy of living, an immense medicine that

can be found anywhere if felt with an open heart. To acknowledge what the naked gaze cannot perceive. To be aware of the invisible and to contemplate are skills that not only can be cultivated but that should be an innate duty in every conscious being. It is a shift of perception that is extremely urgent in our society. Coming out of this need, the film is a manifestation of a tender and poetic conversation between body and landscape. Generating a performative poem and a visual meditation.

TR: Görünmez ama algılanabilir ama anlatılamaz bir yaşam felsefesidir, açık yürekle hissedilirse her yerde bulunabilen muazzam bir ilaçtır. Çıplak bakışın algılayamayacağını kabul etmek. Görünmeyen şeyin farkında olmak ve üzerinde düşünmek, geliştirilebilecek beceriler olmasının yanı sıra her bilinçli varlığın doğuştan gelen bir görevi olması gereken becerilerdir. Bu, toplumumuzda son derece acil olan bir algı değişimidir. Bu ihtiyaçtan doğan film, beden ve manzara arasındaki hassas ve şiirsel sohbetin bir tezahürü. Performatif bir şiir ve görsel bir meditasyon yaratmak.

9- NOT FROM HERE 6’31’’ Güney Afrika/South Africa, 2022

Yönetmen/Director&Yapımcı/Producer: Oscar Tony O’Ryan, Louise Coetzer

ENG: NOT FROM HERE is an ode to the unique South African Karoo landscape. The film follows two visitants, conjured by their circle, as they journey across the barren desert landscapes. Stark contrasts are drawn between the figures in motion, set against the vastness of the otherworldly terrain they encounter. NOT FROM HERE expresses the unfamiliar, in search ofç

TR: NOT FROM HERE, Güney Afrika’nın eşsiz Karoo manzarasına bir övgüdür. Film, çevrelerinin yarattığı iki ziyaretçinin çorak çöl manzaralarında yolculuklarını konu alıyor. Karşılaştıkları uhrevi arazinin uçsuz bucaksızlığına karşı hareket halindeki figürler arasında keskin zıtlıklar çiziliyor. “BURADAN DEĞİL”, tanıdık olmayanı ifade eder, arayış içindedir.

10-Ghostly Labor: A Dance Film  13’11’’ ABD/USA, 2022

Yönetmen/Director: John Jota Leaños, Vanessa Sanchez

Yapımcı/Writer & Producer:Harry Gregory

ENG: “Ghostly Labor: A Dance Film” explores the history of labor in the US–Mexico borderlands through Tap Dance, Mexican Zapateado, Son Jarocho, Afro Caribbean movement, and live music. This work brings together polyrhythmic movement and an original score to look at the (ongoing) years of systemic exploitation of labor while highlighting the power and joy of collective resistance.

TR: “Hayalet Emek: Bir Dans Filmi” Tap Dans, Meksika Zapateado, Son Jarocho, Afro Karayip hareketi ve canlı müzik aracılığıyla ABD-Meksika sınır bölgelerindeki emeğin tarihini araştırıyor. Bu çalışma, kolektif direnişin gücünü ve neşesini vurgularken, emeğin (devam eden) yıllar süren sistematik sömürüsüne bakmak için poliritmik hareketi ve orijinal bir müziği bir araya getiriyor.

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!